Kaija M Kalvet. Foto: Annemari Parmakson

Pühapäeval, 6. juunil 2021 toimus EMTA lavakunstikooli valges saalis magistritööde avalik hindamine. Oma magistritöid kaitsesid edukalt kõik viis kaitsmisel osalenud magistranti:

Kaija M Kalvet: magistritöö „Etendaja hääl kui lavastaja töövahend ruumilisuse valjendamiseks ja väljendamiseks teatris“ (juhendaja Anne Türnpu, retsensent Jaanika Tammaru)

Grete Jürgenson: magistritöö „Kuidas tõlkida luuletust“ (juhendaja Peeter Raudsepp, retsensent Aare Pilv)

Kerli Rannala: magistritöö „Iseenda häälelise tegelikkuse loomine kui eeldus tööks häälega õpetajana“ (juhendajad Anne Türnpu ja Airi Liimets, retsensent Maarja Mitt-Pichen)

Anett Pullerits: magistritöö „Kuidas suupärastub näitekirjaniku sõna? Eesti algupärandid paberilt püünele“ (juhendajad Tiit Hennoste ja Jaak Prints, retsensent Ene Paaver)

Christopher Rajaveer: magistritöö „Mahalaidetud kirg. Paatos lavakõnes“ (juhendaja Anu Lamp, retsensent Jan Kaus)

Magistritöid hindas komisjon kooseisus: Madli Pesti (esimees), Anne Türnpu, Airi Liimets, Jaak Prints, Anu Lamp, Merle Karusoo

Fotod: Annemari Parmakson