Hetk "Eesti rahva ennemuistsete juttude" kava proovist. Foto: Rainer Põldeots

Ennemuistsed jutud on koduta loomade sarnased, kelle sündimise paik mõnikord teadmata on, kes siiski igal maal ja kõigi rahvasugude keskel elavad, ja ehk küll esiotsa kui võõrad sinna tulnud, aegamööda sealse rahva kombeid ja viise mööda endid kujundavad, nagu oleksid nad praeguses paigas sündinud ja maast-madalast üles kasvanud…
Ennemuistsetes juttudes avaneb niihästi inimese kui rahvaste lapsepõlv, kus täielik mõistus luulmise radadele veel tõkkeid ei ole ette teinud, mispärast meie imetegusid usume ja küsima ei lähe, kas nende sündimine loodud kombel on võinud võimalik olla…

Fr. R. Kreutzwald
Võru linnas, jaanipäeval 1866

Lavakunstikooli XXX lennu tudengid esitavad seitse lugu Friedrich Reinhold Kreutzwaldi poolt rahvapärimuse põhjal kirja pandud teosest “Eesti rahva ennemuistsed jutud”. Kava valmis lennu kevadsemestri lavakõne eksamiks 25. mail ning tuleb sel sügisel veel vaid kahel korral uuesti esitusele – 29. septembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 100. juubeli pidustuste raames EMTA vastvalminud blackbox’is (lähem info siin) ja 12. oktoobril Eesti Rahva Muuseumis.

Kava koostasid ja tudengeid juhendasid lavakõne õppejõud Jaak Prints, Bert Raudsep ja Christopher Rajaveer.

Kava “Eesti rahva ennemuistsed jutud” ettekanne Tartus toimub Eesti Rahva Muuseumi teatrisaalis laupäeval, 12. oktoobril kell 18.00.

Tuluõhtuna korraldatava kava külastajad toetavad tudengite õppereisi fondi. Koha broneerimiseks tuluõhtul kirjutage oma soov inimeste arvu osas aadressil post@lavakas.ee, saadame kindlasti vastuskirja.

Kõik tuluõhtule koha broneerijad pääsevad saali toetuskaardi alusel, mis lunastatakse kohapeal. Tasumine toimub vaid sularahas (7 eurot või Teile sobiv suurem summa).

Kohtade arv on piiratud, eesõigus on varem registreerunutel.