Aasta alguses rakendus muusika- ja teatriakadeemia uus koduleht eamt.ee. Kaasaegne veebikodu loodi eesmärgil, et see oleks kasutajasõbralikum, arvestaks akadeemia struktuuri ning osakondade-allüksuste spetsiifikat, samuti üliõpilaste ning uute üliõpilaskandidaatide vaadet. Arendustööde teise etappi jäi lavakunsti osakonna mooduli integreerimine kodulehega. Uue õppeaasta alguseks jõuti teise etapi töödega lõpuni, nii et ka lavakunsti osakond kolis muusika- ja teatriakadeemia kodulehele eamt.ee/erialad/lavakunst (suunava lühidomeenina on kasutusel lavakunst.ee; samuti on alles endine domeen lavakas.ee, mis suunab veebikasutaja õigele leheküljele).

Lavakunsti osakonna uuelt kodulehelt leiab nii mängukavas olevate kui ka vanemate (esialgu kahe viimase lennu) diplomi- ja koostöölavastuste info, uuendusena saab mugavalt ja ülevaatlikult näha lavakunsti kõigi lavastuste mängukava. Lendude juurest leiab lisaks vilistlaste nimedele ka diplomilavastuste nimekirjad. Lendude osa täieneb jooksvalt fotomaterjaliga. Samuti lisandub aja jooksul infot vanemate lavastuste kohta. Hõlpsalt leiab ka infot EMTA lavakunstikooli fondi kohta, mille kaudu on kõigil soovijail võimalik toetada lavakunsti osakonna tegevust.

Järgmisel kuul valmib ka kodulehe viimane etapp – kaasaegsete etenduskunstide alaleht. Muusika- ja teatriakadeemia uue kodulehe üldine sisuarhitektuur ning dünaamika väljendab ning toetab akadeemia tegevust kui loogilist ja ühtset tervikut, milles iga osa on võrdselt oluline.

Lavakunsti osakonna poolt aitas lehekülje üles ehitada ja materjalid detailselt ette valmistada Annemari Parmakson. Täname ka Eva-Liisa Linderit ja Johan Elmi põhjaliku eeltöö eest ning Piret Kruusperet lendude info ja ajalooliste fotode valiku eest. Visuaalse identiteedi looja on Robi Jõeleht Polaar Stuudiost. Kodulehe arendaja on Jon & Pun. Tehnilist tuge pakkus Innar Järva ja kodulehe projekti juhtis Maris Muul.