Pilvi Porkola. Foto: erakogu

4.-5. märtsil 2019 peab lavakunstikoolis doktorantidele suunatud seminari Soome etenduskunstnik ja uurija Pilvi Porkola. Porkola oli 2017.-2018. aastal Helsingi teatriakadeemia loomeuurimuse professor. Praegu viib ta läbi järeldoktorantuuri uuringuid teemal “Kuidas teha etendusega asju” (“How to do things with performance”), mida rahastab Soome Akadeemia.

Oma seminaris “Lähenemised loomeuurimusele” (“Approaches to artistic research”) käsitleb Porkola erinevaid kriitilisi käsitlusi loomeuurimusest. Seminari eesmärk on läheneda doktorantide loomeuurimustele individuaalselt. Põhiküsimus on: kuidas põimida loomepraktikat teoreetiliste küsimustega? Porkola peab seminaris ka oma praktikast lähtuva loengu “Meetodid ja kogemus loomeuurijana”.

Lisainfo: doktoriõppe kuraator Madli Pesti (madli.pesti@gmail.com)

Seminari toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ASTRA projekt EMTASTRA).