Lavakunsti osakond

Kursuse juhendajad prof Lembit Peterson ja prof Anu Lamp

EMTA lavakunsti osakond on Eesti suurim teatrikool, kus koolitatakse näitlejaid, lavastajaid ja dramaturge. Kuna eestlasi peetakse “teatriusku” inimesteks, on teatrikoolil olnud tähtis roll Eesti kultuurielus ja selles toimuv on alati olnud teatriülduse huviorbiidis. Alates kooli asutajast Voldemar Pansost kuni tänaseni on lavakoolis õpetanud Eesti juhtivad lavastajad ja näitlejad. Teatrikooli eesmärgiks on kasvatada iseseisva ja loova mõtlemisega näitlejaid, lavastajaid ja dramaturge, seades esikohale inimese vaimse ja kehalise täiustumise, üldinimlikud ja rahvuslikud ideaalid ning lähtudes töös teatrikunsti tähtsusest eesti rahvale. Peetakse oluliseks, et kooli kasvandik oleks eetiline isiksus ja haritlane ka laiemas mõttes, kes suudaks eelkõige lavalise sõnakunsti valdamise kaudu oma emakeelt edasi kanda, uuendada ja põlistada.

Õppes toetutakse psühholoogilise teatri meetodile, nii nagu see on leidnud koha Eesti teatris. Samas tegeletakse lavakunsti osakonnas põhjalikult ka teiste teatrivormidega, luues nii kõik võimalused, et uue teatritegijate põlvkonna loomingus saavutaksid sünteesi traditsioonilised oskused ja innovatsioon, rahvuslikud väärtused ja globaalne mõõde.

Lavakunsti osakonnal on sõpruskoolid Inglismaal ja Hispaanias, kelle kaudu toimuvad üliõpilasvahetused juba pikemat aega. Aktiivselt tegutsetakse ka Põhjamaade teatrikoolide ühenduse raames.

Vaata lähemalt siit

Lavakunsti osakonna pohimäärus

 

Kontaktid