Doktorinõukogu ja doktoriõppekava nõukogu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõppe nõukogu


EMTA doktoriõpet juhib doktorinõukogu, mis atesteerib doktorante ja otsustab doktoritööde kaitsmisel doktorikraadi omistamise üle. Doktoriõppe keskuse juhataja on ühtlasi doktorinõukogu esimees ja vastutab doktoriõppe teadusliku osa eest. Doktorinõukogu aseesimees vastutab doktoriõppe loomingulise osa eest.

prof Kristel Pappel, doktoriõppe keskuse juhataja – doktorinõukogu esimees

prof Marje Lohuaru, instrumentaalkammermuusika õppejuht, professor, doktorinõukogu aseesimees

prof Toomas Siitan, muusikateaduse õppejuht

prof Kerri Kotta, muusikateooria professor

PhD Madli Pesti, vanemteadur, doktoriõppe koordinaator lavakunsti osakonnas

prof Lembit Orgse, interpretatsioonipedagoogika õppejuht

prof Luule Epner, teatriteaduse professor

Doktoriõppe sekretär on Margit Võsa.

EMTA nõukogu määrus nr 5 (vastu võetud 10.01.2007, protokoll nr 5, otsus nr 13; muudetud 30.04.2008, 01.10.2008, 30.06.2011 ja 19.03.2014, 09.12.2015, 20.09.2017).

 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktoriõppekava nõukogu


Doktoriõppekava nõukogu on nõuandev organ, mis kuulub doktoriõppe keskuse juurde ja toetab akadeemia doktoriõppekavade arendamist.

prof Kristel Pappel, doktorinõukogu esimees

prof Marje Lohuaru, doktorinõukogu aseesimees

prof Toomas Siitan, muusikateaduse õppejuht

PhD Madli Pesti, vanemteadur, doktoriõppe koordinaator lavakunsti osakonnas

Meeta Morozov, muusikateaduse doktorant

Anna-Liisa Eller, muusikadoktorant

PhD Jaan Undusk, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse direktor, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik

Peter Dejans, Orpheuse instituudi direktor (Gent)