Projektid

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorandid võtavad osa Eesti ja rahvusvahelistest uurimis- ja loomeprojektidest. Muusikateaduse doktorandid on andnud oma panuse Eesti Teadusfondi toetatud uurimisteemadesse. Järjest enam areneb edasi loovuurimus, mille esimesi projekte toetas kõigepealt EMTA ise: aastal 2014. alustati projekti „Helilooming ja improvisatsioon 21. sajandil“ (LUP1), mille raames on tänaseks kaitstud kuus doktoritööd, ja 2016. aastal projekti “Ruumi loomise strateegiad kaasaegses teatris“ (LUP2, kaitstud üks töö). Aastail 2018–2020 osalesid EMTA loomedoktorandid NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) projektis „Eastern Academic Artistic Platform“, mida viidi läbi koos Tbilisi Riikliku Konservatooriumi ja Lvivi Mykola Lysenko nimelise Riikliku Muusikaakadeemiaga. Projekti juhtis Wrocławi Karol Lipinski nimeline Muusikaakadeemia. Kuus loomedoktoranti esitas oma ettekanded konverentsile “Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References”. Ettekannete põhjal kirjutatud artiklid ilmuvad konverentsi kogumikus.

2020. aasta sügisel algas kuue Euroopa muusikakõrgkooli ja Euroopa muusikakõrgkoolide assotsiatsiooni (AEC) loovuurimuslik projekt „RAPP Lab –„Reflection-based Artistic Professional Practice“ programmi ERASMUS+Strateegilised partnerlused raames. Projekti juhib Kölni Muusika- ja Tantsukõrgkool, peale EMTA osalevad selles Norra Muusikaakadeemia, Rooma Santa Cecilia konservatoorium, Viini Muusika- ja Teatriülikool, Genti Orpheuse instituut ja Euroopa muusikakõrgkoolide assotsiatsioon. Kuni 2023. aastani kestev projekt käsitleb kriitilise mõtlemise ja reflekteeritud tegevuse edasiarendamist kõrgkoolide praktilises ja teoreetilises õppes ning haarab nii looverialade doktorante ja magistrante kui ka õppejõude.

Vt ka väliskoostöö.