Madli Pesti. Foto: Siim Vahur Madli Pesti. Foto: Siim Vahur

5.–7. maini 2022 toimub Riias Jāzeps Vītols’i nimelises Läti Muusikaakadeemias rahvusvaheline loovuurimuse konverents “Artistic Research: Various Fields, Approaches, Experiences” (“Loovuurimus: erinevad alad, lähenemised, kogemused”), mis toob kokku etenduskunstide, muusika, kunsti, disaini ja audiovisuaalse meedia loovuurijad üle Euroopa ja ka mujalt maailmast.

EMTA teatrikunsti doktoriõppe koordinaator, vanemteadur Madli Pesti tutvustab oma konverentsiettekandes EMTA teatrikunsti doktoriõpet ja Eestis arendatud loovuurimust laiemalt, sealhulgas 2021. aastal allkirjastatud Eesti loovuurimuse raamlepet, mis sündis EMTA, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koostöös.

Konverentsil kõneleb ka EMTA doktorant, klarnetist Vittoria Ecclesia, kes tutvustab oma loovuurimust ettekandega “Art and Rigor: Designing Experimenting Processes for Artistic Research”.

Konverents toimub hübriidvormis: nii Läti Muusikaakadeemias kohapeal kui ka üle veebi ZOOMi vahendusel.

Täpsem info Läti Muusikaakadeemia veebilehel

Konverentsi programm

Ettekannete abstraktid